Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia "cyfrowych tubylców"

Hussein Bougsiaa , Lucyna Kopciewicz

Abstract

The exposure of children and young people to technology is strongly affecting the way in which society develops. The authors explore the notions introduced by Marc Prensky – digital natives and digital immigrants, to identify and describe the gap in the way two generations deal with technology and internet. The authors examine the patterns of children’s learning, cognition and action within the digital culture and propose the notion of “digital refugees” as a new metaphor relevant to change the way of thinking about technology and its socio-cultural role.
Author Hussein Bougsiaa (FSS / IE)
Hussein Bougsiaa,,
- Institute of Education
, Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DPECS)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsChildren in mobile culture. Participation, learning and emancipation of "digital natives"
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2016
No1 (73)
Pages139-154
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmobilność, kultura cyfrowa, urządzenia mobilne, dzieci, socjalizacja, uczenie się
Keywords in Englishmobility, digital culture, mobile devices, children, socialization, learning
Abstract in PolishKontakt dzieci i młodzieży ze współczesnymi technologiami wywiera wyraźny wpływ na kierunek rozwoju społeczeństwa. Autorzy poddają dyskusji pojęcia wprowadzone przez M. Prensky’ego: cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, w celu identyfikacji i opisania luki w sposobach korzystania z technologii i Internetu przez dwa pokolenia. Autorzy analizują wzorce uczenia się, poznawania i działania dzieci w kulturze cyfrowej. Proponują pojęcie "cyfrowych uchodźców” jako nowej metafory istotnie zmieniającej sposób myślenia o współczesnej technologii i jej społeczno-kulturowej roli.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2016_73_8.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back