Międzykulturowość u Słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej

Artur Bracki

Abstract

This article touches a problem of the polylingual situation in the Kiev agglomeration and it is based on the utterances of the public institutions' visitors. Theoretical pre-condition is the assertion, that in the area of Kiev agglomeration the fact of coexistence of polyethnic and multilingual population entailed the formation of the unique polylingual slavonic space, in which different types of speech and language behaviour models coexist.
Author Artur Bracki (FL / SD)
Artur Bracki,,
- Slavonic Department
Journal seriesStudia Linguistica, ISSN 2411-1562, (0 pkt)
Issue year2012
Vol6
No1
Pages338-344
Publication size in sheets0.57
Keywords in Polishkomunikacja międzykulturowa, Słowianie, kontakty językowe, interferencja językowa, polilingwinizm, dyglosja
Keywords in Englishinterculture communication, Slaves, linguistic contacts, linguistic interference, polylingualism, diglossia
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza problem sytuacji polilingwalnej w aglomeracji kijowskiej, a opiera się na wypowiedziach interesantów instytucji państwowych. Założenia teoretyczne to twierdzenie, że w obszarze aglomeracji kijowskiej fakt koegzystencji ludności wieloetnicznej i wielojęzycznej spowodował wytworzenie się niepowtarzalnej słowiańskiej przestrzeni polilingwalnej, w której można zaobserwować różne postawy językowe i różne typy mowy
URL http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2018/11/2012-6-1-338-344-Bracki-A..pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?