Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły a rozwój zrównoważony

Krystyna Wojewódzka-Król

Abstract

Development of inland waterways in Poland faces many problems associated with the conviction of the small socio-economic effects and large environmental losses associated with this type of project. The aim of this article is to verify those opinions and to show the consequences of leaving the lower Vistula in its current state. It has been shown that the current state of the lower Vistula is not natural, and generates a lot of risks and social, economic and environmental losses, and that liquidation of them requires large expenditures, but does not solve problems in a perspective. The result is demonstration, on the example of the lower Vistula, that the multipurpose development of the waterway is a solution compatible with the principles of sustainable development.
Author Krystyna Wojewódzka-Król (FE / DTP)
Krystyna Wojewódzka-Król,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsMultipurpose development of lower Vistula and sustainable development
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages445-455
Publication size in sheets0.55
Keywords in Englishmultipurpose rover development, sustainable development, inland navigation
Abstract in PolishZagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych napotyka w Polsce wiele problemów związanych z niesłusznym przekonaniem o niewielkich społeczno-ekonomicznych efektach i dużych stratach środowiskowych związanych z tego typu przedsięwzięciem. Celem artykułu jest weryfikacja tych poglądów i wykazanie skutków rezygnacji z zagospodarowania dolnej Wisły. Wykazano, że obecny stan drogi wodnej nie jest naturalny, generuje wiele zagrożeń i strat społecznych, gospodarczych i ekologicznych, których likwidacja wymaga dużych nakładów, nie rozwiązuje jednak problemów w sposób perspektywiczny. Na przykładzie dolnej Wisły, wykazano, że kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej jest rozwiązaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/204/177
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back