Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000-2015

Renata Anisiewicz

Abstract

The educational level in society is one of the many factors conditioning the development of entrepreneurship. The article analyses changes in the educational system of Gdynia in the years 2000–2015, with special attention given to vocational education. The study accounts for both demographic factors and educational reforms implemented in Poland at the beginning of the 21st century. The reformed educational model, focusing on general education, was to popularise higher education and limit the number of vocational school graduates becoming the unemployed, a characteristic feature at the beginning of the transformation period (the 1990s). This group of unemployed comprised mainly graduates of vocational schools with qualifications that did not match the demand of the evolving labour market. Solidification of the new educational model, strengthened additionally by demographic trends, diminished the share of vocationally trained individuals in the group of the unemployed in Gdynia in later years, however,it also resulted in a deficit of qualified labour force, especially of qualified workers. Though structural changes were introduced in the specialities required by current labour market needs and cooperation was undertaken with future employers (e.g. by opening classes supported by entrepreneurs), the unfavourable trend continued. Statistic data of the unemployed in Gdynia confirm a shortage of qualified labour force in the labour market. The share of qualified workers amounted to merely several percent of the unemployed, contrary to the remaining groups of unemployed, with graduates of higher schools of education representing one third of the total unemployment rate.
Author Renata Anisiewicz (FOG/IG/DRDG)
Renata Anisiewicz,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsThe role of vocational education in labour market creating in Gdynia in the years 2000-2015
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol13
Pages428-438
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishbezrobocie, Gdynia, rynek pracy, szkolnictwo zawodowe, XXI wiek
Keywords in EnglishGdynia, labour market, unemployment, vocational education, 21st century
Abstract in PolishJednym z uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości jest poziom wykształcenia ludności. W artykule zostały przeanalizowane zmiany, jakie zaszły w edukacji w Gdyni w latach 2000–2015 oraz ich wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe. Uwzględniono oddziaływanie czynników demograficznych oraz reformy szkolnictwa wdrożonej w Polsce na początku XXI w. Zmiana modelu edukacji w kierunku kształcenia ogólnego, a następnie wyższego miała ograniczyć napływ absolwentów do grupy bezrobotnych, znamienny dla początku transformacji ustrojowej (lata 90.). Grupę tę tworzyli wówczas głównie absolwenci szkół zawodowych o kwalifikacjach niedopasowanych do zmieniającego się rynku pracy. Utrwalenie nowego modelu edukacji, pogłębione dodatkowo przez niekorzystne trendy demograficzne, zmniejszyło udział absolwentów z wykształceniem zawodowym wśród bezrobotnych w Gdyni w późniejszych latach, ale wpłynęło także na deficyt kadr, zwłaszcza z wykształceniem zasadniczym na lokalnym rynku pracy. Mimo zmian struktury kierunków kształcenia dostosowywanych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podejmowania współpracy z przyszłymi pracodawcami (np. przez tworzenie klas patronackich) niekorzystne trendy pogłębiają się. Niedobór pracowników z wykształceniem zawodowym na rynku pracy potwierdzają statystyki struktury bezrobotnych w Gdyni, wśród których stanowią oni najmniejszą grupę, w przeciwieństwie do absolwentów szkół wyższych reprezentujących jedną trzecią osób pozostających bez pracy.
DOIDOI:10.24917/20833296.13.32
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.32/pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?