Identification of the factors affecting the return rates of the banks listed on the Warsaw Stock Exchange

Ewa Majerowska

Abstract

Banks constitute a specific sector of stock-exchange-listed companies. The main factors affecting their rates of return are financial indicators. The aim of this paper is to identify these factors. Using annual data from 1998 to 2018, an unbalanced panel was created, covering 13 banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The model proposed has been estimated for selected financial indicators. Next, factor analysis was used, by the means of which the latent factors were calculated. The results of the research allowed identification of the impact the latent factors have on the rates of return and showed that the main indicators determining the rate-of-return level were the operating profit margin, the return on equity, the equity ratio and the share of the operating expenses in the income on core operations.
Author Ewa Majerowska (FM / DE)
Ewa Majerowska,,
- Department of Econometrics
Pages45-54
Publication size in sheets0.5
Book Jajuga Krzysztof, Locarek-Junge Hermann, Orłowski Lucjan T., Staehr Karsten (eds.): Contemporary Trends and Challenges in Finance: proceedings from the 5th Wroclaw International Conference in Finance, Springer Proceedings in Business and Economics, 2020, Springer, ISBN 978-3-030-43077-1, [978-3-030-43078-8], 259 p., DOI:10.1007/978-3-030-43078-8
Abstract in PolishBanki stanowią szczególny sektor spółek notowanych na giełdzie. Głównymi czynnikami wpływającymi na ich stopy zwrotu są wskaźniki finansowe. Celem artykułu jest identyfikacja tych czynników. Na podstawie danych rocznych, pochodzących z lat 1998-2018 utworzono panel niezbilansowany, obejmujący 13 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proponowany model został oszacowany dla wybranych wskaźników finansowych. Następnie zastosowano analizę czynnikową, za pomocą której obliczono czynniki. Wyniki badań pozwoliły zidentyfikować wpływ czynników na stopy zwrotu i wykazały, że głównymi wskaźnikami określającymi poziom stopy zwrotu były marża zysku operacyjnego, zwrot z kapitału własnego, wskaźnik kapitału własnego i udział kosztów operacyjnych w przychodach z podstawowej działalności.
DOIDOI:10.1007/978-3-030-43078-8_4
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-05-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?