Epuracja urzędników w powstaniu listopadowym

Michał Gałędek

Abstract

The article deals with the problem of the so-called epuration of officials of the Kingdom of Poland during the November Uprising (1830-1831), and focuses on the initiatives of the insurgent government undertaken towards this end, set against the background of dynamically changing political circumstances. An analysis includes also the question of motives and circumstances of the whole action, together with its course and results.
Author Michał Gałędek (FLA/DHL)
Michał Gałędek,,
- Department of History of Law
Other language title versionsEpuration of officials during the Polish Uprising 1830-1831
Journal seriesKwartalnik Historyczny, ISSN 0023-5903, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol124
No3
Pages503-531
Publication size in sheets1.40
Keywords in Polishurzędnicy, powstanie listopadowe, administracja, czystka, Królestwo Polskie
Keywords in Englishofficials, November Uprising, administration, purge, Kingdom of Poland
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest problemowi tzw. epuracji kadr urzędniczych Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym (1830-1831) i koncentruje się na inicjatywie rządu powstańczego w tym zakresie na tle dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej. Analizą objęta została kwestia motywów i uwarunkowań całej akcji, jej przebieg oraz skutki.
DOIDOI:10.12775/KH.2017.124.3.04
URL http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.3.04
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?