EU strategy for the Baltic Sea Region (BSR) in time of crisis

Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

Abstract

n/a
Autor Anna Barbara Kisiel-Łowczyc (WE / IHZ)
Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
- Instytut Handlu Zagranicznego
Paginacja228-236
Książka Global challenges and policies of the European Union - consequences for the "New Member States", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 59, 2009, Publishing House of the Wrocław University of Economics, ISBN 978-83-7011-980-5
Języken angielski
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót