The sense of coherence, social support and quality of life among patients with inflammatory bowel disease

Jakub Bieńkowski , Agata Rudnik , Mariola Bidzan

Abstract

Introduction: Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic digestive system conditions which significantly influence the everyday life of patients. Exhausting intestinal discomfort might cause a strong feeling of distress and lowers the quality of life. This study was based on the question: how are the sense of coherence, social support, socio-demographic variables and the duration of disease related to the quality of life of individuals suffering from IBD?Materials and methods: Thirty-nine individuals suffering from IBD were examined: 21 with ulcerative colitis, 17 with Crohn’s disease and 1 with microscopic colitis. The participants completed a socio-demographic survey, and Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and Berlin Social Support Scales (BSSS) questionnaires. The quality of life was examined by the Functional Assessment of Cancer Therapy-Gastric (FACT-Ga) questionnaire.Results: The overall rate of the sense of coherence with its components and the available instrumental and emotional support was found to be significantly connected to the patients’ quality of life. The level of education differentiated the examined patients in terms of the quality of life.Conclusions: Psychological resources can play a significant role in the assessment of the impact of chronic disease on patients’ everyday life. It is important to focus on their importance in raising the quality of life of the patients.
Author Jakub Bieńkowski (FSS/IPsych)
Jakub Bieńkowski,,
- Institute of Psychology
, Agata Rudnik (FSS/IPsych/DCPN)
Agata Rudnik,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Mariola Bidzan (FSS/IPsych/DCPN)
Mariola Bidzan,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
Other language title versionsPoczucie koherencji i wsparcie społeczne a jakość życia u chorych na nieswoiste zapalenia jelit
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, [Pomeranian Journal of Life Sciences], ISSN 2450-4637, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol65
No4
Pages55-60
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishwrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba przewlekła, choroby układu pokarmowego, psychologia kliniczna
Keywords in Englishulcerative colitis, Crohn’s disease, chronic disease, digestive system diseases, clinical psychology
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in original languageWstęp: Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa przewlekłych schorzeń układu pokarmowego, które znacznie wpływają na życie codzienne pacjentów. Uciążliwe dolegliwości jelitowe mogą powodować duży dyskomfort i obniżać jakość życia. Przeprowadzono badanie, aby sprawdzić czy poczucie koherencji, wsparcie społeczne, zmienne socjodemograficzne i czas trwania choroby wiążą się z jakością życia chorych na NZJ. Materiały i metody: Łącznie zbadano 39 osób: 21 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, 17 z chorobą Leśniowskiego-Crohna i 1 z mikroskopowym zapaleniem jelita. Pacjenci wypełnili ankietę socjodemograficzną, kwestionariusz Life Orientation Questionnaire (SOC-29) i Berlin Social Support Scales (BSSS).Do zbadania jakości życia wykorzystano metodę Functional Assessment of Cancer Therapy-Gastric (FACT-Ga). Wyniki: Ogólny wskaźnik poczucia koherencji i jego składowe oraz dostępne wsparcie instrumentalne i emocjonalne są związane z jakością życia pacjentów i jej wymiarami. Poziom wykształcenia różnicuje badanych pod względem jakości życia. Wnioski: Zasoby psychologiczne chorych mogą odgrywać znaczącą rolę w ocenie wpływu choroby przewlekłej na życie codzienne. Ważne jest skupienie się na ich znaczeniu, aby poprawić jakość życia pacjentów.
DOIDOI:10.21164/pomjlifesci.635
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Bienkowski_Jakub_Rudnik_Agata_Bidzan_Mariola_The_sense_of_coherence_2019.pdf Bienkowski_Jakub_Rudnik_Agata_Bidzan_Mariola_The_sense_of_coherence_2019.pdf 251,78 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?