Internal branding in organization in the context of internal corporate communication

Tomasz Dryl

Abstract

The article presents the issues of important area of communication managementin an organization – the concept of internal branding. According to some authors,internal branding is the domain of marketing. But at the same time, it should benoted that this phenomenon is a subject of interest of researchers and practitionersin the area of marketing and human resources (HR).Internal branding has been presented in the article in the frames of the conceptof corporate internal communication. The author attempted to show the interdisciplinarynature of this phenomenon. It is particularly important to look on this subject,in terms of the necessity of obtaining synergy in the field of marketing, humanresource and brand management.The aim of the article is to identify the degree of involvement of the organizationsin activities in the field of brand management in its such aspects, as: e.g.internal branding and employer branding.The review of literature in the field of internal branding, examples of goodpractices and also results of study conducted by the author has been presented in thepaper. This is the research article.
Author Tomasz Dryl (FM / DMar)
Tomasz Dryl,,
- Department of Marketing
Other language title versionsWewnętrzny branding w organizacji w kontekście wewnętrznej komunikacji korporacyjnej
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
No2
Pages56-68
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbranding wewnętrzny, zarządzanie marką, wewnętrzna komunikacja korporacyjna
Keywords in Englishinternal branding, brand management, internal corporate communication
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia ważnego obszaru zarządzania komunikacją w organizacji – koncepcję wewnętrznego budowania świadomości marki (branding). Według niektórych autorów branding wewnętrzny jest domeną marketingu. Jednocześnie jednak należy wskazać, że zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków z dziedziny marketingu i zasobów ludzkich. Wewnętrzny branding został przedstawiony w artykule w ramach koncepcji korporacyjnej wewnętrznej komunikacji. Autor podjął próbę ukazania interdyscyplinarnego charakteru tego zjawiska. Szczególnie ważne jest spojrzenie na to zagadnienie w kategoriach konieczności uzyskania synergii w dziedzinie zarządzania marketingiem, zasobami ludzkimi i marką. Celem artykułu było ustalenie stopnia zaangażowania organizacji w działalność w dziedzinie zarządzania marką w takich jego aspektach jak np. branding wewnętrzny i branding pracodawcy. W artykule przedstawiono ponadto przegląd literatury w dziedzinie wewnętrznego brandingu, przykłady dobrych praktyk i wyniki badania przeprowadzonego przez autora. Artykuł ma charakter badawczy.
URL http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-03-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?