Obraz roli babci i dziadka we współczesnej literaturze dziecięcej

Alicja Zbierzchowska

Abstract

This article presents the results of a study on the image of seniors as grandparents in children`s books. The research was conducted using a method of searching for secondary sources. The main research problem was how grandparents are presented in a contemporary literature for children? Popular children's books (including picture books) showing seniors in the role of grandparents were published in Poland in the 21th century. These books also created an purposive research sample as vell.In the introduction the author describes the changes in the realization of the roles of grandparents in a modern family. Next, she presentes the importance of books for children in creating the image of the family as well as the women and men’s role. The main part of the article is to present results of qualitative analysis – 5 modelsof the image of grandparents which includes: situations which show grandparents, activities performed by them and their relationship with the child. This research shows that the selected children's books present only a positive image of women and men in the role of grandparents. A common topic is the problem of old people dying. The role of both grandmothers and grandfathers have been show as stereotypical as well as modern, too. The adopted grandmother/grandfather model proved to be particularly popular.
Author Alicja Zbierzchowska (FSS / IE / DSocP)
Alicja Zbierzchowska,,
- Division of Social Pedagogy
Other language title versionsAn image of the role of grandmother and grandfatherin a contemporary children’s books
Journal seriesPedagogika Społeczna, ISSN 1642-672X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1(71)
Pages161-179
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishdziadkowie, rola społeczna, relacje w rodzinie, książki dla dzieci, książki obrazkowe
Keywords in Englishgrandparents, family relations, social roles, children's books, picture books
Abstract in PolishW artykule zostały zaprezentowane wyniki badań na temat wizerunków seniorów w roli babci i dziadka przedstawionych w wybranych książkach dla dzieci. Badania przeprowadzono metodą przeszukiwania źródeł wtórnych. Główny problem badawczy stanowiło pytanie: jak dziadkowie i babcie są przedstawiani we współczesnej literaturze dla dzieci? Celową próbę badawczą tworzyły popularne książki dla dzieci (również obrazkowe) pokazujące seniorów w rolach dziadków wydane w Polsce w XXI wieku. W pierwszej części autorka opisuje przemiany zachodzące w realizacji ról babci i dziadka w rodzinach współczesnych i znaczenie książek dla dzieci, zwłaszcza młodszych, w kreowaniu wizerunku rodziny i pełnionych w nich przez kobiety i mężczyzn ról. Główną część artykułu stanowi prezentacja wyłonionych w toku analizy jakościowej pięciu modeli wizerunków babci i dziadka uwzględniających: sytuacje, w których są pokazywani dziadkowie, czynności przez nich wykonywane i ich relacje z dzieckiem. Badania pokazały, że w wybranej literaturze dziecięcej prezentowany jest wyłącznie pozytywny obraz kobiet i mężczyzn w rolach dziadków. Częstym tematem jest problematyka umierania ludzi starych. Babcie i dziadkowie – bohaterowie analizowanych książek w wypełnianiu swoich ról zostali ukazani w sposób stereotypowy jak i nowoczesny. Szczególnie popularny okazał się model babci/dziadka adoptowanego.
DOIDOI:10.35464/1642-672X.PS.2019.1.10
URL http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/07/PS12019-161-179.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Zbierzchowska_Alicja_Obraz_roli_babci_i_dziadka_2019.pdf 181.97 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Międzynarodowe (CC BY 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?