Najpiękniejszy człowiek pokolenia. Świętego Brata Alberta (i Jakuba A. Malika) "pozytywizm ewangeliczny"? Garść uwag

Sylwia Karpowicz-Słowikowska

Abstract

Adam Chmielowski (Saint Brother Albert) by Jakub A. Malik, and previously, Adolf Nowaczyński was interpreted as the materialization of the “evangelical positivist” model. The term, coined by Adam Grzymała-Siedlecki for the study of BolesławPrus, became not only a term which, in literary science, repeatedly served as a formula for positivists’ views on religion, but also turned out to be a knot for research interests of Malik, a knot connecting it in a broadly understood humanistic perspective with with Stanisław Fita and the author of the novel The doll.
Author Sylwia Karpowicz-Słowikowska (FL / PPP)
Sylwia Karpowicz-Słowikowska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsThe most beautiful man of the generation. "Evangelical positivism" of saint Brother Albert (and Jakub A. Malik)? Few remarks
Journal seriesZeszyty Naukowe KUL, ISSN 0044-4405, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol61
No2
Pages193-203
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAdam Chmielowski (święty Brat Albert), Jakub A. Malik, Adolf Nowaczyński, Bolesław Prus, Stanisław Fita, „pozytywizm ewangeliczny”, poszukiwanie religii
Keywords in EnglishAdam Chmielowski (saint Brother Albert), Jakub A. Malik, Adolf Nowaczyński, Bolesław Prus, Stanisław Fita, “evangelical positivism”, searching of religion
Abstract in PolishPostać Adama Chmielowskiego (świętego Brata Alberta) przez Jakuba A. Malika, a wcześniej Adolfa Nowaczyńskiego interpretowana był jako materializacja modelu „pozytywisty ewangelicznego”. Termin ten, ukuty przez Adama Grzymałę-Siedleckiego na potrzeby studium o Bolesławie Prusie, stał się nie tylko pojęciem, które w literaturoznawstwie wielokrotnie posłużyło za formułę określającą stosunek pozytywistów do kwestii religii, ale również okazało się węzłem zainteresowań badawczych Malika, węzłem łączącym go w szeroko rozumianej perspektywie humanistycznej ze Stanisławem Fitą i autorem Lalki.
URL http://www.kul.pl/files/102/articles/2018_2/12._sylwia__karpowicz-slowikowska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?