"Food crime" jako patologia na rynku żywności - istota, rodzaje i próba klasyfikacji

Małgorzata Wiśniewska

Abstract

n/a
Autor Małgorzata Wiśniewska (WZ/KEP/ZZJiŚ)
Małgorzata Wiśniewska
- Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Inne wersje tytułu"Food crime" as a pathology in the food market - the essence, types and an attempt to classify
Tytuł czasopisma/seriiZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom15
Nr1
Paginacja127-141
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,70
Słowa kluczowe w języku polskimjakość i bezpieczeństwo żywności, przestępstwo wobec żywności, typologia
Słowa kluczowe w języku angielskimfood quality and safety, food crime, typology
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Wisniewska_Malgorzata_Z_Food_crime_2017.pdf Wisniewska_Malgorzata_Z_Food_crime_2017.pdf 302,08 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?