Stanowisko wybranych państw Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

Joanna Rosłon-Żmuda

Abstract

Polityka migracyjna Niemiec, Włoch i Węgier to przykład trzech różnych koncepcji, które są uzależnione w dużym stopniu od wizji rządów sprawujących władzę w tych państwach. Im bardziej liberalne i demokratyczne rządy, tym bardziej otwarte społeczeństwa i tym większa wrażliwość na potrzeby migrantów. Większe także poczucie solidarności z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej, które kryzys uchodźczy dotyka najbardziej. Do Wspólnoty należą jednak państwa o różnym poziomie demokracji, również takie które niechętnie patrzą na obcych, a ich działania skupiają się przede wszystkim na ochronie własnych granic. Pomimo wielu różnic w bieżących rozwiązaniach cennym osiągnięciem trwającego dwa lata kryzysu uchodźczego jest zgoda wszystkich państw co do konieczności eliminowania przyczyn migracji poza Europą i ściślejsza współpraca w zakresie ochrony granic terytorium Unii Europejskiej.
Author Joanna Rosłon-Żmuda (FSS / IPS / DIRSS)
Joanna Rosłon-Żmuda,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsThe stand of the selected European countries on immigration crisis
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages362-374
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka migracyjna, kryzys migracyjny, uchodźcy i migranci w Europie
Keywords in Englishmigration policy, migration's crisis, refugees and migrants in Europe
DOIDOI:10.15804/cip201722
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4081/3407
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Roslon_Zmuda_Joanna_Stanowisko_wybranych_panstw_2017.pdf 2.16 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?