Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

Adam Romejko

Abstract

Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.
Author Adam Romejko (FSS/IPS/DESC)
Adam Romejko,,
- Division of European Studies and Civilisation
Other language title versionsThe issue of migration in the politics of modern Austria
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages347-361
Publication size in sheets0.70
Keywords in PolishAustria, gastarbeiter, islam, migracja, polityka, uchodźca
Keywords in EnglishAustria, gastarbeiter, Islam, migration, politics, refugee
DOIDOI:10.15804/cip201721
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4080/3406
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Romejko_Adam_Kwestia_migracji_w_polityce_2017.pdf Romejko_Adam_Kwestia_migracji_w_polityce_2017.pdf 2,28 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?