Charakterystyka zespołu stresu pourazowego oraz sposoby jego modelowania u zwierząt laboratoryjnych

Aleksandra Żabczyńska , Jan Ruciński , Edyta Jurkowlaniec

Abstract

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD−10, zalicza zespół stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) do klasy zaburzeń nerwicowych, związanych z reakcją stresową. W PTSD, przed wystąpieniem wszystkich objawów zaburzenia, pacjent doświadcza niezwykle silnego stresora (wydarzenia traumatycznego) związanego ze śmiercią, zagrożeniem życia lub poważnym zranieniem, wywołującym intensywny strach, poczucie głębokiej bezradności i przerażenie. Z patofizjologicznego punktu widzenia PTSD jest wynikiem powstania neuronalnej nadwrażliwości i utrzymywania się silnego wzbudzenia w strukturach mózgowia należących do układu limbicznego, które regulują odpowiedź stresową. W badaniach prowadzonych przez nasz zespół wykazaliśmy, że długotrwała elektryczna stymulacja jądra środkowego ciała migdałowatego indukowała zwiększenie aktywności osi stresowej, przejawiające się znacznym podwyższeniem poziomu kortykosteronu w osoczu szczurów stymulowanych w porównaniu do grupy kontrolnej. Chociaż duża liczba badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat znacznie poprawiła stan wiedzy na temat etiologii i epidemiologii PTSD, nadal stosunkowo niewiele wiadomo o podstawowych nieprawidłowościach neurobiologicznych. Zwierzęce modele tej choroby są nieodzownym narzędziem badań podstawowych szlaków patofizjologicznych, a w szczególności złożonej zależności neuroendokrynnych, genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka, które mogą odpowiadać za indukcję objawów PTSD. Niniejsza praca ma na celu scharakteryzowanie istniejących modeli zwierzęcych PTSD wykorzystywanych w badaniach neurobiologicznych z uwzględnieniem ich zalet i ograniczeń.
Author Aleksandra Żabczyńska (FB)
Aleksandra Żabczyńska,,
- Faculty of Biology
, Jan Ruciński (FB / DAHP)
Jan Ruciński,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Edyta Jurkowlaniec (FB / DAHP)
Edyta Jurkowlaniec,,
- Department of Animal and Human Physiology
Other language title versionsCharacteristics of post-traumatic stress disorder and methods of its modeling in laboratory animals
Pages126-132
Publication size in sheets0.59
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 11, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-42-8, [978-83-66139-41-1, 978-83-65917-70-6], 142 p.
Keywords in Polishzaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, stres, model zwierzęcy, testy behawioralne
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back