Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia

Michał Harciarek

Abstract

Attentional dysfunction as well as psychomotor slowing are among the most frequently observed consequences of chronic renal failure and dialysis. Although the exact mechanism accounting for these cognitive problems has not been univocally elucidated, research findings indicate that in patients with kidney failure there is a relationship between attentional deficits as well as psychomotor slowing and the disease-related neurointoxication as well as increasing cardiovascular disorders, especially among individuals treated with hemodialysis. The decreased glomerular rate and cardiovascular problems have also been associated with aging, together with the worsening of attentional processes as well as psychomotor speed. In this article, neuropsychological, biochemical and psychophysiological data have been reviewed showing that research of patients with chronic kidney failure may contribute to delineating a metamodel of cognitive aging that would allow better understanding cognitive functioning as well as activities of daily living in the elderly.
Author Michał Harciarek (FSS / IPsych / DCPN)
Michał Harciarek,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
Other language title versionsAttention disorders among people with chronic kidney failure: implcations for recognizing cognitive aging
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzaburzenia uwagi, neglekt, spowolnienie psychoruchowe, choroby przewlekłe, hemodializa, poznawcze starzenie
Keywords in Englishattentional deficit, neglect, psychomotor slowing, chronic diseases, hemodialysis, cognitive aging
Abstract in PolishZaburzenia uwagi oraz spowolnienie psychoruchowe należą do najczęściej obserwowanych następstw przewlekłej niewydolności nerek i związanej z nią dializoterapii. Choć mechanizm powstawania tychże problemów nie został jednoznacznie określony, wiele danych wskazuje na związek deficytów uwagi i spowolnienia psychoruchowego w tej grupie pacjentów zarówno z postępującą neurointoksykacją wywołaną chorobą nerek, jak i nasilającymi się zaburzeniami naczyniowymi, zwłaszcza u pacjentów poddawanych wieloletniej hemodializoterapii. Wraz z wiekiem obserwuje się też obniżenie filtracji kłębuszkowej oraz wzrost zachorowań na choroby układu krążenia, czemu towarzyszy również pogarszanie się procesów uwagi i sprawności psychomotorycznej. W artykule zaprezentowane zostały dane neuropsychologiczne, biochemiczne i psychofizjologiczne świadczące o tym, że badania pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek mogą przyczynić się do stworzenia metamodelu poznawczego starzenia, który pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie poznawcze i związany z nim poziom aktywności dnia codziennego zarówno osób w podeszłym wieku, jak i szerokiej grupy pacjentów z różnego typu przewlekłymi chorobami somatycznymi.
DOIDOI:10.14656/PFP20180104
URL https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/357/harciarek_zaburzenia/article.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back