Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem

Barbara Gierusz , Monika Mazurowska

Abstract

Purpose – the purpose of this article is to present impairment losses for assets recognized in the accounting not only as a source of information about the risks, but also as a tool of risk management. Design/ Methodology/Approach – this article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law. Findings – demonstration of the importance of impairment losses for assets recognized in the accounting. Originality/Value – presentation of impairment losses for assets as a source of information about the risks and as a risk management instrument.
Author Barbara Gierusz (FM/DA/FAU)
Barbara Gierusz,,
- Financial Accounting Unit
, Monika Mazurowska (FM)
Monika Mazurowska,,
- Faculty of Management
Other language title versionsImpairment losses for assets as an accounting law category and a risk management tool
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages75-83
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishutrata wartości, informacje o zagrożeniach, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishimpairment, information about risk, risk manage
Abstract in PolishCel – celem artykułu jest prezentacja ujmowanych w rachunkowości odpisów aktualizujących aktywa nie tylko jako źródła informacji o zagrożeniach, ale także narzędzia zarządzania ryzykiem. Metodologia badania – artykuł oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji polskiego prawa bilansowego. Wynik – wykazanie znaczenia ujmowanych w rachunkowości odpisów aktualizujących aktywa. Oryginalność/Wartość – przedstawienie odpisów aktualizujących aktywa zarówno jako źródła informacji o zagrożeniach, jak i instrumentu zarządzania ryzykiem.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-08
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9700.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-06)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?