Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości

Grzegorz Bucior , Karolina Gościniak

Abstract

Purpose – The aim of this article is to present the issues related to the taxation of the Port Infrastructure. The main context concerns the limitations in the application of tax exemptions that are observed in the activities of tax authorities. Design/methodology/approach – critical analysis of the literature review, the study of source documents. Findings – Among the functions of the tax system is the stimulus that is particularly important for the desired development of specific areas of the national economy. The Polish legislator created the possibility of exempting the port infrastructure tax, with a view to ensuring its proper level. However, the experience of economic practice shows that infra structural management companies are facing problems in the application of the exemption. These problems stem from excessive fiscal burden of the tax authorities (municipalities). It seems reasonable to change this situation by changing the procedure of the tax authorities and amending the regulations in a way that excludes their misinterpretation.
Author Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
, Karolina Gościniak (FM / DA / FAU)
Karolina Gościniak,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsPort infrastructure as a subject of property tax
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 1
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinfrastruktura portowa, podatek od nieruchomości, zwolnienie podatkowe
Keywords in Englishport infrastructure, property tax, tax exemption
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej opodatkowania infrastruktury portowej podatkiem od nieruchomości w kontekście fiskalizmu stosowanego przez organy podatkowe odnoszącego się do możliwości stosowania zwolnienia z nieruchomości infrastruktury portowej. Metodologia badania - Analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik - Wśród funkcji systemu podatkowego wskazuje się na stymulacyjną jako szczególnie ważną dla pożądanego rozwoju określonych dziedzin gospodarki narodowej. Polski legislator stworzył możliwość zwolnienia podatkowego infrastruktury portowej, kierując się chęcią zapewnienia jej odpowiedniego poziomu. Jednak doświadczenia praktyki gospodarczej pokazują, iż przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą napotykają na problemy w stosowaniu zwolnienia. Problemy te wynikają z nadmiernego fiskalizmu organów podatkowych, jakimi są w przedmiotowym zakresie gminy. Zasadnym wydaje się zmiana tej sytuacji poprzez zmianę postępowania organów podatkowych oraz nowelizację przepisów w sposób wyłączający możliwość ich błędnej interpretacji.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-02
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4183/33196.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?