Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective

Jerzy Piotr Gwizdała , Karol Śledzik

Abstract

Purpose - This paper applies Ahlbrecht and Weber risk asymmetries approach to foundations of Open Science concept. The aim of this study is answering the questions: What are the risk asymmetries in the Open Science evolution process? What are directions of change in Open Science concept? Design/Methodology/approach - The paper is prepared in the historical - empirical mainstream. Methodology used in this research was the critical analysis of the state of knowledge based on literature review. Findings - Part I of this paper discusses the framework of the concept of Open Science in research policy. Part II concludes with a brief overview of Open Science concept in university technology transfer process and highlights the risk asymmetries.There were identified three risk asymmetries: in the area of assessment of the quality of the research results, “rapid mode” of increasing of research results in science, intellectual property fraud risk for university. The analysis was made with consideration of two coexistingsystems - one still based on OS (OSS - Open Science System) and the other characterized by legal norms(intellectual property rights) of research (IPRS - Intellectual Property Rights System). In one system (OS) appears freedom to “openness” and in the other system (IPRS) there is obligatory in the evaluation of scientific achievements measured as citation in the top journals or obtained patents.Originality/value -The purpose of the study was completed. Open Science considerations were in the context of unprecedented literature. In the study there were used assumptions of Akerlof theory of information asymmetry and Ahlbrecht Weber risk asymmetries, that is as follows: Short-term Long-term asymmetry, Certainty-Risk asymmetry, Gain-Loss asymmetry. There were also proposed Public - Private risks asymmetry.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
, Karol Śledzik (FM / DBa)
Karol Śledzik,,
- Department of Banking
Other language title versionsAsymetrie ryzyka w koncepcji "otwartej nauki": perspektywa uniwersyteckiego transferu technologii
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 2
Pages381-391
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishotwarta nauka, ryzyko, asymetria, transfer, technologia
Keywords in Englishopen science, risk, asymmetry, technology, transfer
Abstract in PolishCel – W artykule wykorzystano założenia asymetrii ryzyka Ahlbrechta i Webera w koncepcji Otwartej Nauki. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie: Jakie są asymetrie ryzyka w procesie ewolucji koncepcji Otwartej Nauki? oraz Jakie są kierunki zmian koncepcji Otwartej Nauki? Metodyka badania – Autorzy opracowania dokonali przeglądu literatury przedmiotu w nurcie empiryczno – historycznym. Wykorzystana metodyka badawcza to krytyczna analiza stanu wiedzy. Wynik – W części pierwszej artykułu przedstawiono założenia koncepcji Otwartej Nauki na tle polityki prowadzenia badań naukowych. W drugiej części opierając się na teorii asymetrii informacji dokonano analizy możliwości funkcjonowania koncepcji Otwartej Nauki w procesach uniwersyteckiego transferu technologii. Zidentyfikowano trzy asymetrie ryzyka: w obszarze oceny jakości wyników badań naukowych, w intensywnym tempie przyrostu wiedzy i wyników naukowych, ryzyka defraudacji środków publicznych. Analiza skutkowała wyodrębnieniem dwóch funkcjonujących systemów. Systemu Otwartej Nauki oraz Systemu opartego na Własności Intelektualnej. Zidentyfikowano różnice pojawiające się pomiędzy tymi systemami. Oryginalność/wartość – W artykule autorzy odpowiedzieli na zadane w celu pytania. Rozważania na temat koncepcji Otwartej Nauki prowadzone były na bazie teorii asymetrii informacji Akerlofa oraz asymetrii ryzyka Ahlbrechta i Webera co jest niespotykane jak dotąd w literaturze przedmiotu. Zaproponowano podział asymetrii ryzyka w obszarze Otwartej Nauki z perspektywy transferu technologii takie jak: krótkoterminowa długoterminowa asymetria, asymetria pewności i ryzyka, asymetria straty i korzyści oraz zaproponowano autorską asymetrię publiczno-prywatną.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-31
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5782.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?