Szpitalne Oddziały Ratunkowe jako element systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce

Anna Tyrańska-Fobke , Marlena Robakowska , Piotr Robakowski , Daniel Ślęzak

Abstract

In accordance with applicable regulations system of The Emergency Medical Services in Poland (Polish: Państwowe Ratownictwo Medyczne, PRM) was created to provide assistance to any person located in emergency health. Furthermore, ensuring the readiness of people, resources, and organizational units is the responsibility of the administrators of system units PRM (heads of subjects of medicines). The aim of this study is to present the current legal conditions governing the operation of PRM system in Poland, with particular emphasis on the role of hospital emergency departments in the system.
Author Anna Tyrańska-Fobke
Anna Tyrańska-Fobke,,
-
, Marlena Robakowska
Marlena Robakowska,,
-
, Piotr Robakowski (FSS / IPS)
Piotr Robakowski,,
- Institute of Political Sciences
, Daniel Ślęzak
Daniel Ślęzak,,
-
Other language title versionsHospital emergency departments as a component of the Emergency Medical Services in Poland (Polish: Państwowe Ratownictwo Medyczne, PRM)
Pages171-182
Publication size in sheets0.55
Book Pytka Agnieszka, Szala Mirosław (eds.): Prawno-społeczne aspekty życia człowieka , 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65598-83-7, 237 p.
Keywords in Polishratownictwo medyczne, szpital
Keywords in Englishemergency service, hospital
Abstract in PolishZgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) został stworzony, aby zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto zapewnienie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych jest zadaniem dysponentów jednostek systemu PRM (kierowników podmiotów leczniczych). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie sytemu PRM w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli szpitalnych oddziałów ratunkowych w tym systemie.
URL http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/178/Prawno-spo%C5%82eczne%20aspekty%20%C5%BCycia%20cz%C5%82owieka.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back