Wolny wybór versus przedsiębiorcze państwo

Mirosław Jodko

Abstract

The dispute on the role of market and state in economy has been present since economics started to be regarded as science. The liberal approach dating back to Adam Smith explicitly opted for market and market freedom as the foundation of any economic system. A similar opinion is presented by Milton Friedman, the most prominent representative of 20th century liberalism. The author of state interventionism doctrine, John Maynard Keynes, changed the roles of the state and the market. By questioning the role of the „invisible hand”, he recognized the state as the main guarantor of the economic balance. The recognition of the complementary nature of state and the market constitutes a new perception of the two. This approach is presented by Mariana Mazzucato who forms the concept of the entrepreneurial state which realizes the vision of economic development through co-operation with the private sector.
Author Mirosław Jodko (FE / DMacro)
Mirosław Jodko,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsFree to choose versus the entrepreneurial state
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No349
Pages76-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishliberalizm, interwencjonizm państwowy, przedsiębiorcze państwo
Keywords in Englishliberalism, state interventionism, entrepreneurial state
Abstract in PolishSpór o rolę rynku i państwa w gospodarce trwa od początków ukształtowania się ekonomii jako nauki. Nurt liberalny, począwszy od Adama Smitha, jednoznacznie optował na rzecz rynku i wolności rynkowej jako fundamentu systemu ekonomicznego. Podobne stanowisko prezentuje najwybitniejszy przedstawiciel dwudziestowiecznego liberalizmu – Milton Friedman. Twórca doktryny interwencjonizmu państwowego, John Maynard Keynes, dokonał zamiany ról państwa i rynku. Kwestionując skuteczność niewidzialnej ręki rynku, uznał państwo za głównego gwaranta równowagi makroekonomicznej. Nową wersją spojrzenia na państwo i rynek jest uznanie ich komplementarności. Taki pogląd prezentuje Mariana Mazzucato, formułując koncepcję państwa przedsiębiorczego realizującego wizję ekonomicznego rozwoju we współpracy z sektorem prywatnym.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_349/08.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?