Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Purpose – The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to eastern borderland of Poland and identification the European Union’s financial instruments supporting cross-border cooperation in 2014–2020. Design/methodology/approach – Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union. Findings – The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions. Originality/value – The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author.
Author Jerzy Piotr Gwizdała KFiRF
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsProspects for development and euroregional cooperation on the eastern border of Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460 []
Issue year2016
Vol1 (79)
Pages655-664
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheuroregion, współpraca transgraniczna, ochrona środowiska, rozwój
Keywords in EnglishEuroregion, cross-border cooperation, environment protection, development
Abstract in PolishCel – Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie współpracy na wschodnim pograniczu Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną w latach 2014–2020. Metodologia badania – Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik – W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie i Polsce. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-52
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-655.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back