Piętnaście lat obowiązywania ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Grzegorz Wierczyński

Abstract

n/a
Autor Grzegorz Wierczyński (WPiA/ZIP)
Grzegorz Wierczyński
- Pracownia Informatyki Prawniczej
Paginacja195-209
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,95
Książka Kłodawski Maciej, Witorska Alicja, Lachowski Mariusz (red.): Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, 2016, Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, ISBN 978-83-7666-444-6, 450 s.
Słowa kluczowe w języku angielskimpublication of the law
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?