Religion and the nursery: Evelyn Waugh's "Brideshead Revisited"

Aleksandra Słyszewska

Abstract

Brideshead Revisited is often seen as a culmination of Evelyn Waugh’s early literary endeavour. In spite of its satirical elements, the novel engages in a serious religious discussion and acquires features of a conversion narrative. The motif of childhood is vividly present in various aspects of the novel: it contributes to the creation of characters and depiction of relationships between them; places associated with childhood become central to the characters’ life experience; references to children’s literature help shape the fictional world of the novel; finally, the motif of childhood is also employed to present various, often contrasting, approaches towards religion (Catholicism in particular). The article seeks to explore all these elements and indicate how the motif of childhood contributes to the thematic and stylistic aspects of Waugh’s first overtly Catholic novel.
Autor Aleksandra Słyszewska (WF)
Aleksandra Słyszewska
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuReligia i obraz dzieciństwa: "Znowu w Brideshead" Evelyna Waugha
Tytuł czasopisma/seriiBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr14/3
Paginacja201-217
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimreligia w literaturze, katolicyzm, dzieciństwo, powieść katolicka
Słowa kluczowe w języku angielskimreligion in literature, catholicism, childhood, Catholic Novel
Streszczenie w języku polskimPowieść Znowu w Brideshead jest często postrzegana jako moment kulminacyjny wczesnej twórczości Evelyna Waugha. Mimo elementów satyrycznych powieść podejmuje poważną dyskusję o charakterze religijnym i staje się historią o nawróceniu. Motyw dzieciństwa jest bardzo widoczny w różnych aspektach powieści: przyczynia się do kreacji bohaterów oraz do opisu relacji między nimi; miejsca utożsamiane z dzieciństwem stają się kluczowe dla życiowych doświadczeń bohaterów; odniesienia do literatury dla dzieci pomagają kształtować świat powieści; wreszcie, odniesienia do dzieciństwa pozwalają na prezentację różnych, często kontrastujących ze sobą postaw wobec religii (w szczególności katolicyzmu). Artykuł ma na celu zbadanie wszystkich tych elementów i wskazanie, w jaki sposób motyw dzieciństwa kształtuje sferę tematyczną i stylistyczną w pierwszej otwarcie katolickiej powieści Evelyna Waugha.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2520/2115
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?