Religion and the nursery: Evelyn Waugh's "Brideshead Revisited"

Aleksandra Słyszewska

Abstract

Brideshead Revisited is often seen as a culmination of Evelyn Waugh’s early literary endeavour. In spite of its satirical elements, the novel engages in a serious religious discussion and acquires features of a conversion narrative. The motif of childhood is vividly present in various aspects of the novel: it contributes to the creation of characters and depiction of relationships between them; places associated with childhood become central to the characters’ life experience; references to children’s literature help shape the fictional world of the novel; finally, the motif of childhood is also employed to present various, often contrasting, approaches towards religion (Catholicism in particular). The article seeks to explore all these elements and indicate how the motif of childhood contributes to the thematic and stylistic aspects of Waugh’s first overtly Catholic novel.
Author Aleksandra Słyszewska (FL)
Aleksandra Słyszewska ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsReligia i obraz dzieciństwa: "Znowu w Brideshead" Evelyna Waugha
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/3
Pages201-217
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishreligia w literaturze, katolicyzm, dzieciństwo, powieść katolicka
Keywords in Englishreligion in literature, catholicism, childhood, Catholic Novel
Abstract in PolishPowieść Znowu w Brideshead jest często postrzegana jako moment kulminacyjny wczesnej twórczości Evelyna Waugha. Mimo elementów satyrycznych powieść podejmuje poważną dyskusję o charakterze religijnym i staje się historią o nawróceniu. Motyw dzieciństwa jest bardzo widoczny w różnych aspektach powieści: przyczynia się do kreacji bohaterów oraz do opisu relacji między nimi; miejsca utożsamiane z dzieciństwem stają się kluczowe dla życiowych doświadczeń bohaterów; odniesienia do literatury dla dzieci pomagają kształtować świat powieści; wreszcie, odniesienia do dzieciństwa pozwalają na prezentację różnych, często kontrastujących ze sobą postaw wobec religii (w szczególności katolicyzmu). Artykuł ma na celu zbadanie wszystkich tych elementów i wskazanie, w jaki sposób motyw dzieciństwa kształtuje sferę tematyczną i stylistyczną w pierwszej otwarcie katolickiej powieści Evelyna Waugha.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2520/2115
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Slyszewska_Aleksandra_Religion_and_the_nursery_2017.pdf 157.88 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?