Konsultacje u lekarza znakiem wiary w Boga, w świetle Syr 38,1-15

Grzegorz Szamocki

Abstract

Text of Sir 38:1-15 contains a poem about the doctor. Its content is an element of a teaching that the Israeli sage - Jesus son of Sirach (Ben Sira) - addressed to his countrymen who are confronted with Hellenization. The author gave advice on the use of the doctor's ministry. For a Jew who was zealous in faith, God was a real doctor. Hence, looking for help from a doctor who counted on his knowledge and skills, and sometimes also summoned support for pagan gods, could be a religious problem. According to Sirach, there is no religious justification for refraining from consulting a doctor. For the doctor is God's creation and instrument of God's healing. He serves people thanks to the wisdom received from God, using and respecting the laws of nature and God's order. Sirach's words may suggest that despising consultation a doctor may be a sign of a lack of faith and is sinful.
Author Grzegorz Szamocki (FH / IH)
Grzegorz Szamocki,,
- Institute of History
Other language title versionsConsulting a doctor as a sign of faith in God in the light of Sir 38:1-15
Journal seriesGdański Rocznik Ewangelicki, ISSN 1898-1127, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol12
Pages240-260
Publication size in sheets1
Keywords in PolishSyrach, hellenizacja, wiara, lekarz, uzdrowienie
Keywords in EnglishSirach, Hellenization, faith, doctor, healing
Abstract in PolishTekst Syr 38,1-15 zawiera poemat o lekarzu. Jego treść stanowi element pouczenia, jakie izraelski mędrzec – Jezus syn Syracha (Ben Sira) – skierował do rodaków, konfrontujących się z hellenizacją. Autor utworu udzielił rady w zakresie korzystania z posługi lekarza. Dla gorliwego w wierze Żyda prawdziwym lekarzem był Bóg. Stąd szukanie pomocy u lekarza, który liczył na swoją wiedzę i umiejętności, a czasami również przywoływał na pomoc pogańskie bóstwa, mogło stanowić religijny problem. Według Syracha, powstrzymywanie się od korzystania z konsultacji u lekarza nie ma uzasadnienia religijnego. Lekarz jest bowiem Bożym stworzeniem i narzędziem Bożego uzdrawiania. Służy ludziom dzięki otrzymanej od Boga mądrości, wykorzystując i respektując prawa natury i Boży porządek. Słowa Syracha mogą sugerować, że gardzenie konsultacją u lekarza jest przejawem braku wiary i ma charakter grzechu.
URL http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?