Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego

Tomasz Bąkowski

Abstract

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mimo niezwykle istotnego znaczenia dla kształtowania i utrzymywania ładu przestrzeni lokalnej, poza wyjątkami określonymi w przepisach odrębnych, został pomyślany jako prawne urządzenie o charakterze fakultatywnym. W konsekwencji, patrząc z perspektywy regulacji materialnoprawnych, milczenie organów polegające na powstrzymywaniu się od działań zmierzających do sporządzania i uchwalania planu miejscowego, poza wspomnianymi wyjątkami, należy uznać za stan dopuszczalny. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że zakres swobody milczenia organów gminy w sprawach planu miejscowego napotyka prawne ograniczenia wynikające z regulacji o charakterze ustrojowoprawnym. To na ich bowiem podstawie dochodzi do rekonstrukcji norm nakładających na organy gminy prawnoorganizacyjny obowiązek stałego czuwania i reagowania na aktualizację prawnomaterialnej kompetencji do sporządzania i uchwalania planu miejscowego.
Author Tomasz Bąkowski (FLA/DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsSilence of the municipal authorities on spatial governance
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1-2
Pages16-23
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishmilczenie administracji, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kompetencja, obowiązek prawnoorganizacyjny
Keywords in Englishsilence of the administration, land use plans, powers, legal and organizational obligation
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?