Polska w autobusie: przykład analizy dyskursu skoncentrowanej na metaforze

Dorota Rancew-Sikora , Adam Konopka

Abstract

The main purpose of the article is to offer an interpretation of social transformations by means of the analysis of society’s discursive representations. The changes in the use of “red bus” and “bus” metaphors in Polish popular culture after the second world war are an empirical focal point of the article. These metaphors are interpreted as a portrayal of the collective experiences and emotions that have been evolving in Polish society over the last sixty years. Based on the criterion of the metaphors’ presence, a corpus of 20 Polish lyrics from 1952–2014 has been selected for the analysis. The theory and methods of discourse analysis have been applied. By means of the synthetic comparative study of the metaphors’ meanings and their positions in texts as well as through the detailed contextual analysis of the selected lyrics, the authors come to the conclusion that there is a growing tendency of portraying society as a community of people who are alien to each other, yet connected by sharing a position of relative exclusion, lacking collective purpose and agency and experiencing a spectrum of negative emotions.
Autor Dorota Rancew-Sikora (WNS / IFSiD / ZSŻC)
Dorota Rancew-Sikora
- Zakład Socjologii Życia Codziennego
, Adam Konopka (WF)
Adam Konopka
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuPolish society on the bus: the case of metaphor-led discourse analysis
Tytuł czasopisma/seriiStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Nr2 (233)
Paginacja125-153
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.4
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza dyskursu, muzyka popularna, społeczeństwo polskie, socjologia muzyki, socjologia emocji
Słowa kluczowe w języku angielskimdiscourse analysis, popular music, Polish society, sociology of music, sociology of emotions
Klasyfikacja ASJC3312 Sociology and Political Science
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest pokazanie zmian użycia metafor „czerwony autobus” i „autobus” w polskiej kulturze popularnej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Znaczenie badania leży w powiązaniu ich ze sposobem przedstawiania społeczeństwa polskiego oraz zbiorowym doświadczaniem i wytwarzaniem emocji. Autorzy zastosowali koncepcje teo-retyczne i narzędzia analizy dyskursu. Jako materiał badawczy wykorzystali zbiór 20 pol-skich utworów muzycznych z lat 1952–2014, w których metafora „autobus” pełniła ważną rolę, wykorzystując ją jako domenę źródłową dla obrazowania stanu zbiorowości. W re-zultacie syntetycznego zestawienia treści metafory i zbadania jej umieszczenia w tekście oraz bardziej szczegółowej analizy kontekstowej wybranych utworów autorzy wykazali tendencję do ukazywania społeczeństwa jako wspólnoty ludzi obcych, ale jednocześnie bliskich ze względu na podzielanie pozycji relatywnego wykluczenia, braku zbiorowego celu i indywidualnego wpływu, a także doświadczanie różnych emocji negatywnych.
DOIDOI:10.24425/sts.2019.126142
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/126142/edition/110054/content
Językpl polski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.34; Impact Factor WoS: 2012 = 0.024 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?