Preferencje młodych użytkowników transportu miejskiego w zakresie ICT

Przemysław Borkowski

Abstract

The paper deals with the problem of young users attitudes towards ICTs used in city transport. It reports the results of the survey conducted within this group of users offering insight into acceptance, willingness to pay and possibility for modal shift from individual transport to public transport. The results are basis for conclusions useful for operators and transport providers for designing and organizing modern transport system.
Author Przemysław Borkowski (FE / ChTE)
Przemysław Borkowski,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsPreferences of young transport users in relation to ICT
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages21-31
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest ocena uwarunkowań wprowadzania technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies) adresowanych do grupy młodych użytkowników transportu miejskiego. Charakterystyczną cechą tej grupy jest widoczna duża akceptacja dla nowych technologii, a także umiejętność sprawnego posługiwania się platformami technicznymi, za pomocą których rozwiązania ICT udostępniane są na rynku. Reakcje tej grupy klientów transportu na rozważane innowacje zbadane zostały metodą kwestionariuszową. Uzyskane dane pokazują zarówno skalę akceptacji różnych aplikacji ICT, jak i ocenę ich przydatności. Pozwala to na sformułowanie wniosków w zakresie planowania miejskich systemów transportowych i optymalizacji ich działania, a także testowania, czy wprowadzanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań (takich jak ICT) może spowodować migrację użytkowników z segmentu indywidualnego transportu prywatnego do segmentu zbiorowego transportu publicznego.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?