Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ewa Bagińska

Abstract

The article discusses the principles of assessment of the conduct of insurance distributors envisaged by the new regime on distribution of insurance, implementing the IDD. The author investigates the content of the criteria of honesty, fairness, and professional diligence, as well as of the duty to act in the best interests of customers. She argues that the adequate proposal of insurance contract should always be the result of the distributor’s conduct in a fair, reliable and professional manner. The abovementioned clauses essentially coincide with the clauses of good faith, good manners and due diligence of the debtor in contract law. Despite the detailed regulation of the process of concluding insurance contracts, distributors’ remuneration and the conflict of interests, the general clauses will continue to play an important role. In particular, the clause of acting in the best interest of the customer has significantly extended the scope of the agent’s and multi-agent’s obligations towards their customers.
Author Ewa Bagińska (FLA/DCL)
Ewa Bagińska,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsImpact of the general clauses on the process of insurance contract conclusion in the light of the Act on Insurance Distribution
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdystrybucja ubezpieczeń, multiagent, broker ubezpieczeniowy, najlepszy interes klienta, klauzule generalne, postępowanie zawodowe
Keywords in Englishinsurance distribution, multi-agent, insurance broker, the best interests of customers, general clauses, professional conduct
Abstract in PolishW artykule omówiono zasady oceny postępowania dystrybutorów ubezpieczeń przewidziane w nowym systemie dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającym IDD. Autorka analizuje treść kryteriów uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu, a także kryterium obowiązku działania w najlepszym interesie klienta. Według autorki odpowiednia propozycja umowy ubezpieczenia powinna zawsze wynikać z uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego zachowania dystrybutora. Powyższe kryteria zasadniczo pokrywają się z klauzulami dobrej wiary, dobrych obyczajów i należytej staranności dłużnika w prawie zobowiązań. Pomimo szczegółowej regulacji procesu zawierania umów ubezpieczenia, wynagradzania dystrybutorów i konfliktu interesów klauzule ogólne nadal będą odgrywały istotną rolę. W szczególności klauzula działania w najlepiej pojętym interesie klienta znacznie poszerzyła zakres obowiązków agenta i multiagentów wobec swoich klientów.
DOIDOI:10.33995/wu.2019.3.1
URL https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/WU-2019-03_02-baginska.pdf
Languagepl polski
File
Baginska_Ewa_Wplyw_klauzul_generalnych_2019.pdf 382,37 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?