Klasztory skasowane w okręgu gdańskim w świetle raportów o ich stanie personalnym za lata 1817-1835

Sławomir Kościelak

Abstract

n/a
Author Sławomir Kościelak (FH / IH)
Sławomir Kościelak,,
- Institute of History
Other language title versionsMonasteries dissolved in the Gdańsk district in the light of reports on the number of their members in 1817-1835
Pages351-374
Publication size in sheets1.5
Book Derwich Marek (eds.): Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, 2, Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia, no. 8/2, 2014, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, ISBN 978-83-87843-23-6, [978-83-87843-21-2 ], 474 p.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back