Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi - na przykładzie gmin Warmii i Mazur

Bogdan Nogalski , Arkadiusz Kozłowski , Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska

Abstract

n/a
Author Bogdan Nogalski ZSZ
Bogdan Nogalski,,
- Division of Strategic Management
, Arkadiusz Kozłowski KS
Arkadiusz Kozłowski,,
- Department of Statistics
, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska
Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska,,
-
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No2/1
Pages279-290
Keywords in Polishzasoby finansowe, radni, organ stanowiący, samorząd gminny, czytelność polityki finansowej
Keywords in Englishfinancial resources, councillors, constituting organ, commune self-government, legibility of the financial policy
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_21.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back