Prognozy rynku kart płatniczych w Polsce

Ewelina Sokołowska , Jerzy Wiśniewski

Abstract

A study of the payment card market in Poland was carried. It is based on the quarterly data, published by the Polish National Bank. The tools of econometrics to examine the intensity of the development of the payment card market in Poland were used. Among the factors of development of this market, the changes in the infrastructure enabling people to make cashless transactions and making cash withdrawals outside the system of cash banks, were studied. The equations describing the mechanisms of the intensity of payment cards’ use served to estimate the forecasts for the years 2015-2016.
Author Ewelina Sokołowska (FM / DCF)
Ewelina Sokołowska,,
- Department of Corporate Finance
, Jerzy Wiśniewski
Jerzy Wiśniewski,,
-
Other language title versionsThe forecasts of the payment card market in Poland
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No289
Pages175-190
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkarta płatnicza, inwestycje finansowe, transakcje bezgotówkowe, prognoza
Keywords in Englishpayment card, financial investments, non-cash transactions, forecasts
Abstract in PolishPrzeprowadzono badanie rynku kart płatniczych w Polsce. Wykorzystano dane kwartalne, opublikowane przez Narodowy Bank Polski. Wykorzystano narzędzia ekonometrii do zbadania intensywności rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce. Wśród czynników rozwoju tego rynku uwzględniono przede wszystkim zmiany w infrastrukturze, umożliwiającej dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówki poza systemem kasowym banków. Równania opisujące mechanizmy intensywności użytkowania kart płatniczych wykorzystane zostały do oszacowania prognoz na lata 2015-2016. Prognozy mają charakter kwartalny, z powodu wykorzystywania tego rodzaju szeregów czasowych w modelowaniu ekonometrycznym.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_289/15.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back