Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego

Barbara Korwel-Lejkowska

Abstract

n/a
Author Barbara Korwel-Lejkowska KGFiKŚ
Barbara Korwel-Lejkowska,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Journal seriesProblemy Ekologii Krajobrazu, ISSN 1899-3850
Issue year2016
Vol42
Pages87-100
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, opracowanie ekofizjograficzne, województwo pomorskie
Keywords in Englishsustainable development, ecophysiographic elaboration, Pomeranian voivodeship
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back