Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego

Barbara Korwel-Lejkowska

Abstract

n/a
Author Barbara Korwel-Lejkowska (FOG / IG / DPGEM)
Barbara Korwel-Lejkowska,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsAnalysis of selected natural hazards for the settlement development of Pomeranian Voivodeship municipalities in the contex of sustainable development
Journal seriesProblemy Ekologii Krajobrazu, ISSN 1899-3850, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol42
Pages87-100
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, opracowanie ekofizjograficzne, województwo pomorskie
Keywords in Englishsustainable development, ecophysiographic elaboration, Pomeranian voivodeship
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back