Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią

Jarosław Czochański

Abstract

The paper is dedicated to information asymmetry in spatial planning as a determinant of policy planning and location decisions. This so far unexplored topic in spatial management praxis is known from many other human activity areas, and has been already thoroughly identified and described in finance and economics (Szántó, Tóth 2012). Information asymmetry deals with varied, incompatible (incomplete and even contradictory) information scopes between the parties (entities) that remain in a definite, often business, relation. Such relationships may also apply to the managing of spatial resources, thus constituting a particular case of a ‘game of space’. Handling the specific information, its distribution and disclosure of certain selected facts, is meant to achieve the expected investment and financial results. The asymmetry in the investment planning process may be deliberately used an instrument of information and misinformation, enabling the implementation of socially controversial projects. It has been already showcased in the preparatory work and location decisions for many investment projects in Poland, as exemplified by wind turbine installations, the Vistula Spit trench, or new road infrastructure (e.g. the famous dispute over the public roadway tracing across the Rospuda Valley in 2007). The information asymmetry has a large potential for being a key spatial planning research subject, with interesting scientific and practical effects.
Author Jarosław Czochański (FOG/IG/DPGEM)
Jarosław Czochański,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsThe asymmetry of information and its role in spatial management
Journal seriesRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, (B 9 pkt)
Issue year2017
No37
Pages11-25
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishasymetria informacji, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie informacją, gospodarowanie zasobami przestrzeni, konflikty przestrzenne
Keywords in Englishinformation asymmetry, space management, resource space management, information management, spatial conflicts
Abstract in PolishW artykule przedstawiono, nieporuszany dotychczas w polskiej literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej, temat asymetrii informacji – jako zjawiska mającego wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej i decyzje lokalizacyjne. Zjawisko asymetrii informacji jest przedmiotem badań nauk ekonomicznych, znanym szczególnie w dziedzinie finansów, w której zostało już dokładnie rozpoznane i opisane (Szántó, Tóth 2012). Dotyczy ono posiadania różniących się zasobów informacji przez strony (podmioty), między którymi zachodzi określona relacja – najczęściej biznesowa. Takie relacje mogą dotyczyć także gospodarowania zasobami przestrzeni. Asymetria informacji w planowaniu przestrzennym może być specjalnie wykorzystywanym instrumentem informacji i dezinformacji, umożliwiającym realizację m.in. przedsięwzięć budzących społeczne sprzeciwy. Przykłady jej stosowania dla celowego uzyskiwania efektu różnicy informacji można odnaleźć w Polsce w pracach przygotowawczych i decyzjach lokalizacyjnych odnoszących się do wielu inwestycji. Asymetria informacji wydaje się interesującym i istotnym przedmiotem badań dla gospodarki przestrzennej, którego rozpoznanie na tym polu nauki może dać ciekawe efekty naukowe i praktyczne.
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8731/8557
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?