Przesłanki zastosowania Strategicznej Karty Wyników w miastach

Małgorzata Siemionek-Ruskań

Abstract

Artykuł ma na celu omówienie teoretycznych zagadnień związanych z istotą Strategicznej Karty Wyników i jej specyfiki dla zarządzania miastami. Skupiono się na omówieniu podstaw teoretycznych związanych ze specyfiką tego zarządzania. W dalszej części artykułu zidentyfikowano kluczowe przesłanki dotyczące wdrożenia Balanced Scorecard w miastach. Dokonano próby identyfikacji istotnych korzyści wynikających z jej implementacji w miastach. Przestawiono również możliwe bariery, na które należy zwrócić uwagę ze względu na charakter konstrukcji Strategicznej Karty Wyników dla jednostki samorządu terytorialnego.
Author Małgorzata Siemionek-Ruskań (FM / KBiF)
Małgorzata Siemionek-Ruskań,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Pages205-213
Publication size in sheets0.5
Book Kowalska Iwona, Wasilewska Anna (eds.): Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, 2019, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-908-1, 213 p.
Keywords in PolishStrategiczna Karta Wyników, Balanced Scorecard. zarządzanie miastem
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, city management
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?