Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia : teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu w badaniach performatywnych

Lucyna Kopciewicz

Abstract

Performance studies are a developing field of social science which draws on the insights of sociology, ethnography, cultural studies, cultural anthropology, theatre studies and communication studies. The object of performance studies is human activity seen as expression which constitutes the process of production and reproduction of subjectivity. In this text the author analyses Pierre Bourdieu’s sociological theory from the perspective of performance studies: of questions about social agency, understood as constructing the subject within a specific field of power. The author focuses particularly on the following aspects of individual and collective practices as described by Pierre Bourdieu: spatial practices, bodily practices, and masculine domination.
Author Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DPECS)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsSocial construction of the body and the performative magic : Pierre Bourdieu's sociological theory in performance studies
Journal seriesStudia Litteraria et Historica, ISSN , e-ISSN 2299-7571, (B 8 pkt)
Issue year2017
No6
Pages1-13
Publication size in sheets0.6
Article number1560
Keywords in PolishPierre Bourdieu, performatyka, socjologia ciała, habitus
Keywords in EnglishPierre Bourdieu, performance studies, sociology of the body, habitus
Abstract in PolishPerformatyka jest rozwijającą się dziedziną badań społecznych, która korzysta z dorobku socjologii, etnografii, studiów kulturowych, antropologii kulturowej, teatrologii, studiów nad komunikowaniem. Przedmiotem badań performatywnych jest aktywność ludzka rozumiana jako ekspresja, która stanowi proces wytwarzania i reprodukowania podmiotowości. W niniejszym tekście autorka analizuje teorię socjologiczną Pierre’a Bourdieu w perspektywie performatyki: pytań o społeczną sprawczość rozumianą jako konstruowanie podmiotu w określonym polu władzy. Szczególnemu namysłowi autorka poddaje następujące aspekty indywidualnych i zbiorowych praktyk opisane przez Pierre’a Bourdieu: praktyki przestrzenne, praktyki cielesne, męska dominacja.
DOIDOI:10.11649/slh.1560
URL https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1560/3501
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?