Charakterystyka peptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz wpływ modyfikacji chemicznych na modulowanie ich aktywności biologicznej

Marta Makowska , Adam Prahl , Izabela Małuch

Abstract

Jednym z wyzwań, przed którym stoi współczesna nauka jest przezwyciężenie wzrastającej odporności drobnoustrojów na dostępne antybiotyki. Stale rosnąca potrzeba poszukiwania nowych preparatów leczniczych o mechanizmach działania innych niż te dotychczas poznane wynika z powszechnego zjawiska lekooporności wśród chorobotwórczych mikroorganizmów. Przykładem rozwiązania tego problemu może być wykorzystanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych (AMP, ang. antimicrobial peptides) jako nowych modeli antybiotyków, które charakteryzują się m.in. szerokim zakresem aktywności biobójczej. W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę peptydów zaliczanych do AMP, a także rolę chemicznych modyfikacji w modulowaniu ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
Author Marta Makowska (FCh / DOCh / PBSB)
Marta Makowska,,
- Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów
, Adam Prahl (FCh / DOCh / LChB)
Adam Prahl,,
- Laboratory of Chemistry of Biopolymers
, Izabela Małuch (FCh / DOCh / PBSB)
Izabela Małuch,,
- Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów
Journal seriesPostępy Biochemii, [Postępy Biochemii], ISSN 0032-5422, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol65
No4
Pages278-288
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2700 General Medicine
DOIDOI:10.18388/pb.2019_280
URL https://doi.org/10.18388/pb.2019_280
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?