Русскоязычная художественная литература в переводах на польский язык (2007-2017 гг.)

Agnieszka Langowska

Abstract

This paper focuses on the current condition of the Russian adult literature market in Poland. Works translated into Polish and published in 2007–2017 are taken into consideration. The author uses bibliographical data excerpted from the Bibliographic Guide published by Biblioteka Narodowa publishing house. In the discussed period 422 translations of Russian adult literature, mainly contemporary, dominated by crime novels and fantasy literature appeared on the Polish publishing market. The author draws attention to the problem of large disproportion between the number of translations of contemporary and classical Russian literature into Polish. The article is accompanied by a bibliographic list of translations of Russian literature into Polish for the years 2007–2017.
Author Agnieszka Langowska (FL)
Agnieszka Langowska,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsTranslations of Russian literature into Polish
Journal seriesStudia Rossica Gedanensia, ISSN 2449-6715, e-ISSN 2392-3644, (0 pkt)
Issue year2018
No5
Pages 410-435
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishrosyjskojęzyczna literatura piękna dla dorosłych, przekłady na język polski, rynek tłumaczeń, analiza bibliograficzna, bibliografia przekładów literatury rosyjskojęzycznej na język polski
Keywords in EnglishRussian adult literature, translations into Polish, translation market, bibliographic analysis, bibliography of translations of Russian literature into Polish
Abstract in PolishArtykuł przedstawia charakterystykę aktualnej kondycji rynku przekładów rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych wydanych w Polsce w latach 2007–2017, dokonaną na podstawie danych bibliograficznych wyekscerpowanych z wydawanego przez Bibliotekę Narodową Przewodnika Bibliograficznego. W omawianym okresie na polskim rynku wydawniczym pojawiły się 422 przekłady rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych, głównie współczesnej, zdominowanej przez powieści kryminalne oraz literaturę fantastyczną. Analiza zebranego materiału wykazała dysproporcję między liczbą przekładów współczesnej i klasycznej literatury rosyjskojęzycznej na język polski. Do artykułu dołączono wykaz bibliograficzny przekładów na język polski rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych za lata 2007–2017.
DOIDOI:10.26881/srg.2018.5.25
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2059/1667
Languageru rosyjski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back