Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Andrzej Paczoski

Abstract

The aim of the paper was to present the problem of public debt as a matter for the assessment of the public sector and the broader economic policy of the state. The definition of debt with its types was given and variants of calculation of debt size were included. Countries of Eastern Central Europe (Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary)were taken as examples to illustratethe problem of general government debt. The increase in public debt and the consequent consequences have a negative impact on the state economy and its assessment on the international scene. The paper includes recommendations how to reduce general government debt.
Author Andrzej Paczoski (FE / DEP)
Andrzej Paczoski,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsGeneral government debt in selected Central Eastern countries
Pages97-109
Publication size in sheets0.8
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishgeneral government debt, amount of general government debt as % of GDP, Central Eastern Europe
Abstract in PolishCelem pracy było przedstawienie problemu długu publicznego jako kwestii służącej do oceny sektora publicznego oraz w szerszym zakresie polityki gospodarczej państwa. Określono definicję długu wraz z jego rodzajami, podano warianty obliczania wielkości zadłużenia. Przykładem, który posłużył do zilustrowania celu pracy, było przybliżenie długu publicznego w państwach Europy Środkowo- Wschodniej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Wzrost długu publicznego i wynikające z tego konsekwencje mają negatywne oddziaływanie na gospodarkę państwa i jego ocenę na arenie międzynarodowej. W pracy rekomendowano działania redukujące wielkość długu publicznego.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-01-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back