Prace odlewnicze w miejskim domu

Joanna Dąbal

Abstract

The article presents the results of archaeological and architectural research carried out in the cellar space and the back room of a brick house at Świętojańska 6 Street, during which the whole object, architectural elements and portable artifacts preliminarily interpreted in the context of foundry works in the building were uncovered. In total, 134 finds and samples were distinguished, which can be interpreted in the context of metal casting. Among the highlighted products there were: crucible fragments, ceramic moulds, pincers, small lumps of raw material (or wastes) and plaque pieces. The analysis of internal sediments of selected samples of crucibles, nuggets of non-homogeneous metal raw material and a metal scrap that could be part of a product revealed the presence of non-ferrous metals. On the inside walls of the crucibles, elements indicating that the charge was bronze were recorded. The analysis of acquired sources and the studies carried out on the composition of sediments, allow us to talk about the operations of melting metals on the premises of the house at Świętojańska Street.
Author Joanna Dąbal (FH / IAiE)
Joanna Dąbal,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsMetal casting within the urban housing space
Pages99-111
Publication size in sheets1.6
Book Dąbal Joanna (eds.): Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskej 6-7 w Gdańsku, 2018, Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-61077-50-3, 303 p.
Keywords in PolishGdańsk, archeologia, odlewnictwo metali, tygle, warsztat
Keywords in EnglishGdańsk, archeology, metal foundry, crucibles, workshop
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w przestrzeni piwnicy i zaplecza murowanego domu przy ulicy Świętojańskiej 6, w trakcie których odsłonięto obiekt, elementy architektoniczne oraz źródła ruchome wstępnie zinterpretowane w kontekście prac odlewniczych prowadzonych w budynku. Łącznie wyróżniono 134 zabytki i próby, które mogą być interpretowane w kontekście odlewnictwa metali. Wśród wyróżnionych wyrobów znalazły się fragmenty tygli, ceramiczne formy, obcęgi, niewielkie bryłki surowca (lub odpady) oraz skrawki blaszek. Przeprowadzone analizy osadów wewnętrznych wybranych egzemplarzy tygli, bryłki niejednorodnego surowca metalowego i skrawka metalu mogącego stanowić część produktu, wykazały obecność metali kolorowych. Na osadach ścianek tygli zarejestrowano pierwiastki wskazujące, że wsadem były brązy. Analiza pozyskanych źródeł, przeprowadzone badania składu osadów pozwalają mówić o wykonywanej w pomieszczeniach domu przy ulicy Świętojańskiej czynności topienia metali.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back