Słowne określenia prawdopodobieństwa jako przyczyna różnic w interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - ku badaniom naukowym

Sylwia Silska-Gembka

Abstract

The aim of this paper is to identify potential causes of differences in interpretation of verbal probability expressions (VPEs) used in International Financial Reporting Standards (IFRS). They are arising from ambiguity of VPEs and the impact of factors such as: culture which the accountant comes from, the language he speaks and the language of the text requiring interpretation and finally the quality of translations from English into target language. In addition, the research areas identified for these reasons are indicated. Moreover, six hypotheses relating to each of these are proposed, and some ways of testing them are suggested.
Author Sylwia Silska-Gembka (FM / DA / FAU)
Sylwia Silska-Gembka,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsVerbal probability expressions as a cause of differences in interpretation of International Financial Reporting Standards - towards a research agenda
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2017
No92 (148)
Pages131-150
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishsłowne określenia prawdopodobieństwa, profesjonalny osąd, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, interpretacja
Keywords in Englishverbal probability expression, professional judgement, International Financial Reporting Standards, interpretation
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie możliwych przyczyn różnic w interpretacji słownych określeń prawdopodobieństwa występujących w Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wynikają one z niejednoznaczności tych sformułowań oraz z odziaływania takich czynników jak kultura, z której pochodzi księgowy, język, którym się on posługuje i w którym napisano tekst wymagający interpretacji oraz jakości tłumaczenia z języka angielskiego na język przekładu. Ponadto wskazuje się, wynikające z tych przyczyn, obszary badawcze. Doprowadziło to do sformułowania sześciu hipotez i zasugerowania możliwych sposobów ich weryfikacji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.0995
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148647
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-05-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?