Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych, cz. 2

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Abstract

The article presents conclusions regarding application of Principal Component Analysis to data about to measure the entrepreneurial potential of the company. A method of principal components analysis was used in the research in order to separate significantly correlated variables. The method gives opportunity to replace an input set of correlated features through a low number of non-correlated principal components, which constitute linear rearrangement of variables. Minimisation of the number of variables required to explain a particular variable simplifies interpretation of results. Using basic model formula requires verification what part of total variability is captured and also defining what part of variability would be explained by additional components.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsThe role of corporate entrepreneurship in competitiveness. Data analysis of quantitative, pt. 2
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No2
Pages95-119
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishanaliza głównych składowych, redukcja wymiarowości
Keywords in Englishprincipal components analysis, dimensionality reduction
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wnioski dotyczące zastosowania metody składowych głównych do pomiaru potencjału przedsiębiorczości przedsiębiorstwa. W badaniach wykorzystano metodę analizy składowych głównych w celu wyodrębnienia istotnie skorelowanych zmiennych. Metoda daje sposobność zastąpienia wejściowego zbioru skorelowanych cech poprzez niewielką liczbę nieskorelowanych składowych głównych, które stanowią liniowe kombinacje zmiennych. Minimalizacja liczby zmiennych potrzebnych do wyjaśnienia danej zmiennej upraszcza interpretację wyników. Stosowanie modelu uproszczonego wymaga jednak sprawdzenia, czy model w wystarczającym stopniu opisuje zmienność danych dla danej populacji, a także jaka część zmienności wyjaśniłaby kolejne składowe modelu.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/06/7_A_Oniszczuk-Jastrzabek_WG_2_2016_ZiE_v1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?