Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Derivatives were introduced into global financial markets in order to mitigate risk. Currently, usage of the derivatives by Polish banks is dynamically increasing. The appropriate usage enables efficient and effective risk management and contributes to banks’ financial condition improvement. Banks use derivatives to hedge themselves against the risk, to its mitigation and optimization. The risk management in bank is an integral part of financial institution strategic management. Banks’ actions with the use of derivatives are an integral part of their internal policy.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsThe derivatives in risk management in corporate banks
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol11
No4, cz. 4
Pages37-49
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishryzyko, zarządzaniey, pochodne, bank korporacyjny
Keywords in Englishrisk, management, derivatives, corporate bank
Abstract in PolishPochodne instrumenty finansowe wprowadzono na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka. Aktualnie wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych przez polskie banki korporacyjne dynamicznie wzrasta. Właściwe ich wykorzystanie umożliwia sprawne i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz przyczynia się do polepszenia kondycji finansowej banków. Banki wykorzystują instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz dla jego ograniczenia i optymalizacji. Zarządzanie ryzykiem w banku stanowi integralną część zarządzania strategicznego instytucją finansową. Działania banków za pomocą instrumentów pochodnych są nierozerwalnym elementem ich polityki wewnętrznej.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_3.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back