Method for detection of hydrogen peroxide in HT22 cells

Dagmara Jacewicz , Kamila Siedlecka-Kroplewska , Joanna Drzeżdżon , Agnieszka Piotrowska , Dariusz Wyrzykowski , Aleksandra Tesmar , Krzysztof Żamojć , Lech Chmurzyński

Abstract

We have proposed a new method which can be applied in assessing the intracellular production of hydrogen peroxide. Using this assay we have examined the hydrogen peroxide generation during the L-glutamate induced oxidative stress in the HT22 hippocampal cells. The detection of hydrogen peroxide is based on two crucial reagents cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+ (pm denotes pyridoxamine) and 2-ketobutyrate. The results obtained indicate that the presented method can be a promising tool to detect hydrogen peroxide in biological samples, particularly in cellular experimental models.
Autor Dagmara Jacewicz (WCh / KChOiN / PFZK)
Dagmara Jacewicz
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Kamila Siedlecka-Kroplewska - [Gdanski Uniwersytet Medyczny]
Kamila Siedlecka-Kroplewska
-
- Gdanski Uniwersytet Medyczny
, Joanna Drzeżdżon (WCh / KChOiN / PFZK)
Joanna Drzeżdżon
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Agnieszka Piotrowska (WCh / KChOiN / PFZK)
Agnieszka Piotrowska
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dariusz Wyrzykowski (WCh / KChOiN / PBChN)
Dariusz Wyrzykowski
- Pracownia Biologicznej Chemii Nieorganicznej
, Aleksandra Tesmar (WCh / KChOiN / PFZK)
Aleksandra Tesmar
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Krzysztof Żamojć (WCh / KChOiN / PFZK)
Krzysztof Żamojć
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Lech Chmurzyński (WCh / KChOiN / PFZK)
Lech Chmurzyński
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Tytuł czasopisma/seriiScientific Reports, ISSN 2045-2322, (A 40 pkt)
Rok wydania2017
Tom7
Paginacja1-6
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Numer artykułu45673
Klasyfikacja ASJC1000 Multidisciplinary
DOIDOI:10.1038/srep45673
URL https://www.nature.com/articles/srep45673
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 15-05-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 2; Cytowania Scopus = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.401; Impact Factor WoS: 2017 = 4.122 (2) - 2017=4.609 (5)
Liczba cytowań*6 (2020-05-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?