Rynek bancassurance w Polsce w latach 2009-2016

Jerzy Piotr Gwizdała , Agnieszka Pobłocka

Abstract

Bancassurance is an innovative way to provide insurance services, which includes the sale of financial and insurance products to bank customers through the bank's distribution network. This creates benefits and risks for service providers and recipients. The aim of the article is to present the concept of bancassurance, in particular to present opportunities and threats for clients of banks, banks and insurance companies and to examine the social responsibility of business in bancassurance services. An additional goal of the article is to indicate the possible directions of bancassurance development in the 21st century. To this end, an analysis of insurance sales in Poland, in particular in the bancassurance distribution channel, will be presented. The statistical material included in the study is a secondary material published by the Polish Financial Supervision Authority and the Polish Insurance Association. The research methods included in the work are a critical analysis of the subject literature and statistical methods.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM/KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Agnieszka Pobłocka (FM/DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsBancassurance market in Poland in 2009-2016
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages63-84
Publication size in sheets0.90
Keywords in Polishzakłady ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe, bancassurance, banki
Keywords in Englishinsurance companies, insurance products, bancassurance, banks
Abstract in PolishBancassurance polega na sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych klientom banków przez sieć dystrybucji banku. Stwarza to korzyści i zagrożenia dla usługodawców i usługobiorców. Celem artykułu jest prezentacja obecnego rynku bancassurance w Polsce na tle całego rynku ubezpieczeniowego oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju w XXI wieku. W tym celu zaprezentowana zostanie analiza sprzedaży ubezpieczeń (ogółem i według kanałów dystrybucji), w szczególności w usługach bancassurance. Dodatkowym celem jest zaprezentowanie szans i zagrożeń dla klientów banków, banków i zakładów ubezpieczeń w usługach bancassurance. Materiał statystyczny ujęty w badaniu to materiał wtórny publikowany przez KNF oraz PIU. W pracy jako metody badawcze zastosowano m.in. krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metody statystyczne.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.05
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Gwizdala_Jerzy_Rynek_bancassurance_w_Polsce_2019.pdf Gwizdala_Jerzy_Rynek_bancassurance_w_Polsce_2019.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?