Female and male solidarity in Charlotte Perkins Gilman‘s "Herland": myths deconstructed

Monika Daca

Abstract

The article investigates the myths of female and male solidarity as they are presented and deconstructed in Charlotte Perkins Gilman’s 1915 utopian novel Herland. A claim is made that the sisterhood and motherhood are at the ideological core of Herland, and due to the introduction of the male narrator to the novel, the clash of strikingly different opinions on solidarity is presented as the major source of tensions between the characters. The eutopian, single-sex land of Herland is characterized by strong fellowship between the inhabitants, which is the source of the profound successfulness and prosperity of the country. However, as the three male explorers cross the natural barrier hitherto protecting the female land against the threats of hostile patriarchal civilizations, they question the noncompetitive and supportive relations between the women, projecting onto them the expectations and stereotypical views they have acquired from their own world. For the travelers, the parthenogenetic model of reproduction and unified motherhood of Herland, along with the utter economic equality and the ability to sustain a highly developed civilization without men, are incomprehensible features of the female country, and as such they create a platform for dialogue about the traditional structures of societies. As the original male solidarity perishes with the progression of the novel, yet another myth on gendered solidarity is deconstructed.
Author Monika Daca (FL)
Monika Daca ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsKobieca i męska solidarność w powieści "Herland" Charlotte Perkins Gilman: obalone mity
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/4
Pages65-79
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSolidarność, utopia, kobieca utopia, kobieca solidarność, mit, Herland
Keywords in EnglishSolidarity, eutopia, female utopia, female solidarity, myth, Herland
Abstract in PolishW artykule omówiono mity kobiecej i męskiej solidarności, które zostały opisane, a następnie obalone w utopijnej powieści Herland (1915) pióra Charlotte Perkins Gilman. Postawiono tezę, że ideologiczny rdzeń dzieła stanowią siostrzeństwo i macierzyństwo, zaś męski głos narratora powieści odpowiada za przedstawienie starcia skrajnie odmiennych poglądów na solidarność. Utopijna, jednopłciowa kraina Herland charakteryzuje się silnym poczuciem wspólnoty wśród mieszkanek, któremu państwo zawdzięcza swój powszechny dobrobyt. Gdy jednak trzej mężczyźni przybywają do Herland, przekraczając naturalną barierę, jaka dotychczas chroniła kraj przed wrogimi, patriarchalnymi cywilizacjami, kwestionują oni pozbawione rywalizacji, serdeczne relacje między kobietami, przenosząc na nie swe oczekiwania i stereotypowe poglądy, które nabyli we własnym świecie. Reprodukcja oparta na partenogenezie, zjednoczone macierzyństwo, a także całkowite równouprawnienie ekonomiczne oraz zdolność do utrzymania wysoce rozwiniętego kraju bez pomocy mężczyzn są dla podróżników zupełnie niezrozumiałymi cechami kobiecego państwa, i jako takie stanowią platformę dla dialogu o tradycyjnych strukturach społecznych. Gdy wraz z rozwojem fabuły początkowa męska solidarność ulega rozkładowi, obalony zostaje kolejny mit na temat solidarności przedstawicieli tej samej płci.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/1862/2099
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Daca_Monika_Female_and_male_solidarity_2017.pdf 143.65 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?