Freire versus Foucault: plantacje, niewolnictwo i pedagogika rzeczy

Piotr Stańczyk

Abstract

The main purpose of this article is to compare Paulo Freire’s and Michel Foucault’s philosophies of education using the example of basic literacy campaign at the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (STP). Using the archaeology of knowledge, the author intends to discover certain textual layers. The first layer (from the beginning of the 20th century) includes reports on labour conditions in the quasi-slavery system in Portuguese plantations and the answers published by Portuguese platnation owners. The organisation of labour and descriptions of native workers from that period are similar to Foucault’s concept of discipline and punishment. The second layer contains texts from Freire’s basic literacy campaign and it shows that using Foucault’s concept to analyse handbooks from the basic literacy campaign diminishes the meaningfulness of emancipatory education. In conclusion, the author attempts to decline – from the pragmatic point of view – the possible critique of Freire’s concept with the use of Foucault’s concept by finding the solution in emancipatory thing-centred pedagogy.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsFreire versus Foucault: plantations, slavery and thing-centered pedagogy
Journal seriesParezja, ISSN 2353-7914, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages60-84
Publication size in sheets1.2
Keywords in PolishPaulo Freire, Michel Foucault, pedagogika emancypacyjna, nadzorować i karać, pedagogika rzeczy, pedagogika materialistyczna
Keywords in EnglishPaulo Freire, Michel Foucault, emancipatory pedagogy, discipline and punishment, thing-centred pedagogy, materialist pedagogy
Abstract in PolishZasadniczym celem artykułu jest dokonanie porównania filozofii wychowania Paula Freirego i Michela Foucaulta na przykładzie akcji alfabetyzacyjnej w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (STP). Używając archeologii wiedzy autor zamierza odkryć warstwy tekstualne. Pierwsza z warstw zawiera analizę tekstów (z początku XX wieku), jak raporty na temat warunków pracy w quasi-niewolniczym systemie w portugalskich plantacjach oraz odpowiedzi publikowane przez portugalskich plantatorów. Organizacja pracy oraz opisy rdzennych robotników z tego okresu są zbliżone do Foucaultowskiej koncepcji nadzorowania i karania. Druga z warstw zawiera analizę tekstów z Freirowskiej akcji alfabetyzacyjnej. Jednakże użycie koncepcji foucaultowskiej do analizy tekstów z podręczników z okresu akcji alfabetyzacyjnej pomniejsza sens pedagogiki emancypacyjnej. W konkluzji autor stara się oddalić – z pragmatycznego punktu widzenia – możliwą krytykę koncepcji Freirego przy pomocy koncepcji Foucaulta, znajdując rozwiązanie w emancypacyjnej pedagogice rzeczy.
DOIDOI:10.15290/parezja.2019.11.05
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
File
Stanczyk_Piotr_Freire_versus_Foucault_2019.pdf 701.56 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?