Uwarunkowania zakupów transgranicznych klientów z obwodu kaliningradzkiego na terytorium Polski

Joanna Czerepko

Abstract

Cross-border purchases occur when residents of one country cross the political frontier to make purchases in a neighboring country. They involve the purchase of goods and services in one country by consumers in another country who are trying to take advantage of the price advantage or taxation of the destination. There are four basic factors for development of cross-border shopping. These include: contrast, awareness, willingness to travel and border checks. The article presents various aspects of cross-border purchases made by customers in the Kaliningrad oblast – both in terms of frequency of visits, transport used, and motivations for purchases.
Author Joanna Czerepko (FM)
Joanna Czerepko,,
- Faculty of Management
Other language title versionsCross-border purchases of customers from the Kaliningrad oblast on Polish territory
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages49-65
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzakupy transgraniczne, turystyka zakupowa, obwód kaliningradzki
Keywords in Englishcross-border shopping, shopping tourism, kaliningradskaya oblast’
Abstract in PolishZakupy transgraniczne występują, gdy rezydenci jednego kraju przekraczają granicę polityczną w celu dokonania zakupów w kraju sąsiadującym. Dotyczą one nabycia towarów i usług w jednym kraju przez konsumentów innego kraju, którzy próbują wykorzystać przewagę cenową lub podatkową destynacji zakupowej. Istnieją cztery podstawowe czynniki pojawienia się i rozwoju zakupów transgranicznych. Zalicza się do nich: kontrast, świadomość, chęć do odbycia podróży oraz procedury odprawy granicznej. W artykule przedstawiono różne aspekty zakupów transgranicznych dokonywanych przez klientów z obwodu kaliningradzkiego – zarówno w kwestii częstotliwości wizyt, wykorzystywanego transportu, jak i motywacji zakupowych czy też zakupywanych produktów.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_4.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?