Strategic conditions for the development of Tri-city. Conflicts and cooperation in the context of the metropolitan act

Jarosław Kempa

Abstract

The aim of this work is to present the conditions for the development of Tri-City as the main metropolitan centre of northern Poland. The article is also an attempt to evaluate the current process of cooperation and conflicts between metropolitan cities and the possibility of introducing a metropolitan union in Tri-City. Tri-City has been presented against the background of the main urban centres in the country and the area has been subjected to the delimitation test. Successes in the field of joint investment projects of cities were presented. Criticisms have been made of the existing integration forms of communes established in the metropolitan area. The conducted analysis confirmed strong integration processes and the possibility of introducing a Metropolitan Union in Tri-City as modelled on Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). This paper presents a research method - a case study, in which comparative analysis was used. Quantitative and qualitative description methods, statistical data, and analysis of documents regarding integration initiatives have been applied.
Autor Jarosław Kempa (WE/KPG)
Jarosław Kempa
- Katedra Polityki Gospodarczej
Inne wersje tytułuStrategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca w kontekście ustawy metropolitalnej
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Tom9
Nr3
Paginacja47-60
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,60
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia, samorząd terytorialny, ustawa metropolitalna, metropolia, współpraca
Słowa kluczowe w języku angielskimstrategy, local government, metropolitan law, metropolis, cooperation
Streszczenie w języku polskimCelem pracy jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju Trójmiasta jako kształtującego się głównego ośrodka metropolitalnego północnej Polski. Artykuł jest też próbą oceny dotychczasowego procesu współpracy i konfliktów pomiędzy miastami metropolii i możliwości wprowadzenia w Trójmieście związku metropolitalnego. Przedstawiono Trójmiasto na tle głównych ośrodków miejskich w kraju oraz poddano ten obszar próbie delimitacji. Przedstawiono sukcesy w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych miast oraz poddano krytyce dotychczasowe formy integracyjne gmin, które powstały na terenie obszaru metropolitalnego. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne procesy integracyjne i możliwość wprowadzenia w Trójmieście Związku Metropolitalnego na wzór Górnośląsko-Zagłębioskiej Metropolii (GZM). W pracy przedstawiono metodę badawczą – studium przypadku, użyto analizy porównawczej. Zostały zastosowane ilościowe i jakościowe metody opisu, dane statystyczne, analiza dokumentów dotyczących inicjatyw integracyjnych.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.3.05
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/1637
Języken angielski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Plik
Kempa_Jaroslaw_Strategic_conditions_for_the_development_2018.pdf Kempa_Jaroslaw_Strategic_conditions_for_the_development_2018.pdf 764,94 KB
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?